Route

Neem contact met ons op!

Naar contactformulier

Privacy Statement

PRIVACYBELEID

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u hieronder in ons privacybeleid.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder vindt u in de juridische kennisgeving op de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn in de eerste plaats technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U heeft eveneens het recht om te vragen dat deze worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving is vermeld als u verdere vragen heeft over privacy en gegevensbescherming. U heeft uiteraard ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mail) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Kennisgeving betreffende de verantwoordelijke voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op deze website is:

 

Rodag Food GmbH

Gewerbering 35

D-09456 Annaberg-Buchholz

Telefoon: +49 (0) 3733 501 60

E-mail: info@rodagfood.de

 

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

In geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor aangelegenheden die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf zijn hoofdkantoor heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens, die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, automatisch in een standaard, machineleesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten leveren. Indien u vereist dat uw gegevens direct aan een andere verantwoordelijke partij worden overgedragen, zal aan dit verzoek alleen worden voldaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering – om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u aan ons als websitebeheerder toestuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en het slotpictogram in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren en verwijderen

Zoals wettelijk is toegestaan, heeft u te allen tijde het recht om gratis te worden geïnformeerd over al uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen, evenals over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze worden verwerkt. U heeft eveneens recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in onze juridische kennisgeving is vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens, die zijn gepubliceerd in het kader van de vereisten van de juridische kennisgeving van de website, voor het verzenden van promotionele en informatieve materialen waar niet uitdrukkelijk naar gevraagd werd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen wanneer ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

D-93047 Regensburg

Tel. +49 (0) 941-2986930

Fax +49 (0) 941-29869316

E-mail: c.volkmer@projekt29.de

Web www.projekt29.de

 

 

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site.

U kunt uw browser zo configureren dat hij u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer uw browser afgesloten wordt. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening zonder technische fouten te kunnen garanderen. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De websitebeheerder verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in “serverlogbestanden”. Deze informatie omvat:

Browsertype en browserversie

Gebruikt besturingssysteem

Verwijzende URL

Hostnaam van de toegangscomputer

Tijdstip van het serververzoek

IP-adres

 

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een overeenkomst na te komen of voor maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier verzamelen wij de gegevens die in het formulier zijn ingevoerd, met inbegrip van de contactgegevens die u heeft opgegeven, om uw vraag te beantwoorden en voor eventuele vervolgvragen. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Daarom verwerken wij uw gegevens op het contactformulier alleen met uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft tot u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer geldt (bijv. na het voldoen aan uw verzoek). Alle dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende de verplichte bewaring van gegevens, blijven van kracht.

5. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van webfonts van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de gewenste webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Zo wordt Google geïnformeerd dat onze webpagina via uw IP-adres werd geopend. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Indien uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Als u Google Maps wilt gebruiken, is het vereist dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De beheerder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het faciliteren van de locatie van door ons opgegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.